Eenmalige activiteiten

Eenmalige activiteiten, zoals bootcamp, film of workshop?
Stel de leden op de hoogte en laat hen zich makkelijk inschrijven
via de website of via hun mobieltje.